Dňa  22. marca 2019 sa v  Slovenskom národnom múzeu – Múzeu holokaustu v Seredi uskutoční zasadnutie Odbornej komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku.
Prihláška a  bližšie informácie: pozvanka_pracstretnutie_OK_Sered_2019