Výbor OKVAV je sedemčlenný (vrátane predsedu a tajomníka). Volia ho spomedzi seba členovia Komisie na trojročné obdobie. Pre obdobie 2015 – 2017 bol Výbor zvolený v nasledovnom zložení:

predseda:

Jaroslav Hanko
SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Hrad Modrý Kameň (hanko@snm.sk, 0918 999 609)

tajomník:

Jarmila Ďurišová
Slovenská pošta a. s., Poštové múzeum Banská Bystrica (durisova.jarmila@slposta.sk, 0911 044 685)

členovia Výboru:

Juraj Kucharík, SNM – Historické múzeum, Bratislava ((juraj.kucharik@snm.sk)

Zuzana Kunšteková, Múzeum školstva a pedagogiky, Bratislava (zuzana.kunstekova@cvtisr.sk)

Vanda Kráľovičová, Malokarpatské múzeum, Pezinok (vanda.kralovicova@muzeumpezinok.sk)

Stanislava Šikulová, SNM – Múzeum židovskej kultúry, Bratislava (sikulova@snm.sk)

Agáta Lešková, NBS – Múzeum mincí a medailí, Kremnica (agata.leskova@nbs.sk)

 

Prehľad členov výboru OKVAV od svojho vzniku (.pdf)