Členmi Komisie sa môžu stať odborní pracovníci a externí spolupracovníci členských múzeí ZMS splnomocnení ich štatutármi na základe prihlášok poslaných výboru Komisie.

Prihláška do Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS
(prihlaska_OKVAV_DOC, prihlaska_OKVAV_PDF)

V súčasnosti má Komisia 29 členov.

Prehľad členov komisie (.pdf)