kromeriz_2019Dátum: 23. septembra 2019

Miesto: Arcidiecézní muzeum Kroměříž

Usporiadateľ: Muzeum umění Olomouc

Workshop bude prezentovať výsledky rôznych vzdelávacích prístupov pri práci s tabletmi uplatnených v edukačnej časti projektu NAKI II s názvom Za chrám, mesto a vlasť. Účastníkom bude predstavená Kroměřížská verzia aplikácie Sen biskupa Karola, ktorá slúži ako samoobslužný sprievodca pre rodiny s deťmi v Arcidiecéznom múzeu Kroměříž. Ďalej bude predstavená potencialita využitia mobilných aplikácií, ktoré neboli primárne určené pre prácu v múzejnom či galerijnom prostredí, ale napriek tomu je možné ich kreatívnym spôsobom uplatniť v múzejnej edukácii. Workshop je zdarma. Ubytovanie a stravu si zabezpečuje a hradí každý účastník individuálne.

Pozvánka (554 kB)

Prihlasovací formulár

Viac informácií