Adresár členov
Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS
(aktualizované 28. febuára 2018)

 

Meno, priezisko, titul Múzeum Ulica, číslo PSČ Mesto mail telefón
Barlíková Otília, Ing. Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni Zámocká 22 064 01 Stará Ľubovňa otilia.barlikova@hradlubovna.sk 0948 372 679
Daneková Adriana, Mgr. SNM – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku Malá hora 2, P. O. BOX 155 036 80 Martin adriana.danekova@snm.sk
Ďuricová Anna, Mgr. Slovenské banské múzeum Kammerhofská 2 969 01 Banská Štiavnica enviro@muzeumbs.sk 045/694 94 51
Ďurišová Jarmila, Mgr. Slovenská pošta a. s. Poštové múzeum Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica durisova.jarmila@slposta.sk 048/433 95 07
Filipová Edita, PaedDr. Regionálne múzeum Mojmírovce Nám. sv. Ladislava 931/7 951 15 Mojmírovce editafilipova.rmm@gmail.com 0907791390
Hanko Jaroslav, PhDr. Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Zámocká 1 992 01 Modrý Kameň jaroslav.hanko@snm.sk 0918 999 609
Hrdý Dominik, Mgr. Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie 2, P.O. BOX 13 810 06 Bratislava dominik.hrdy@snm.sk 0917 319 684
Hutťanová Jana, Mgr. SNM -Historické múzeum Bratislavský hrad, P.O. BOX 13 810 06 Bratislava jana.huttanova@snm.sk 0915 993 301
Kasášová Marta, Mgr. Múzeum Jána Thaina Pribinova 6 940 62 Nové Zámky kasasova.muzeum@centrum.sk 035/640 06 26
Kočí Martina, Mgr. Múzeum školstva a pedagogiky Hálová 16 851 01 Bratislava martina.koci@cvtisr.sk 02/6241 06 65
Kráľovičová Vanda, Mgr. Malokarpatské múzeum v Pezinku M. R. Štefánika 4 902 01 Pezinok vanda.kralovicova@muzeumpezinok.sk
Krátka Alena, Mgr. SNM – Hudobné múzeum Dolná Krupá 919 65 Dolná Krupá alena.kratka@snm.sk 0917 839 555
Kucharík Juraj, Mgr. SNM – Historické múzeum Bratislavský hrad, P.O. BOX 13 810 06 Bratislava juraj.kucharik@snm.sk 0902 675 193
Kunšteková Zuzana, Mgr. Múzeum školstva a pedagogiky Hálová 16 851 01 Bratislava zuzana.kunstekova@cvtisr.sk 02/6241 06 65, 0917 693 234
Lenková Alena, Mgr. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 031 01 Liptovský Mikuláš lenkova@smopaj.sk
Lešková Agáta, Bc. NBS – Múzeum mincí a medailí Štefánikovo námestie 11/21 976 01 Kremnica agata.leskova@nbs.sk 045/678 03 08
Lindisová Elena, PhDr. Gemersko-malohontské múzeum Nám. M. Tompu 5 979 01 Rimavská Sobota lindisova@gmmuzeum.sk 047/563 27 41
Majerová Ľubica, PhDr. NBS – Múzeum mincí a medailí Štefánikovo námestie 11/21 967 01 Kremnica majerovalubica@gmail.com 045/674 41 65
Mauritzová Eva, Mgr. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 031 01 Liptovský Mikuláš mauritzova@smopaj.sk 044/547 72 11
Minaríková Ivana, Mgr. Stredoslovenské múzeum Námestie SNP 3755/4A 971 01 Banská Bystrica minarikova@ssmuzeum.sk 048/4125897
Odrobiňáková Jana, PhDr. Múzeum SNP Tulská 39 974 04 Banská Bystrica jana.odrobinakova@muzeumsnp.sk 0918 899 421
Ondrej Jakub, Mgr. Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni Zámocká 22 064 01 Stará Ľubovňa jakub.ondrej@hradlubovna.sk 0910 340 050
Opáth Ľubomir, Mgr. Tribečské múzeum Krušovická 291 955 01 Topoľčany mpedagog@tribecskemuzeum.sk 038/532 32 53
Sotáková Lucia, PhD. Múzeum SNP Tulská 39 974 04 Banská Bystrica lucia.sotakova@muzeumsnp.sk 0905 642 467
Šikulová Stanislava, Mgr. SNM – Múzeum židovskej kultúry Židovská 17 811 01 Bratislava sikulova@snm.sk 0907 022 158
Škodová Michaela, Mgr. Novohradské múzeum a galéria Kubínyho námestie 3 984 01 Lučenec skodova@nmg.sk 047/433 25 02
Štrauchová Zuzana, Mgr. Múzeum Spiša Letná 50 052 01 Spišská Nová Ves
Šubová Dana, doc. RNDr. CSc. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4 031 01 Liptovský Mikuláš subova@smopaj.sk 044/5477217
Žažová Miroslava, Mgr. Malokarpatské múzeum v Pezinku M. R. Štefánika 4 902 01 Pezinok miroslava.zazova@muzeumpezinok.sk

Adresár členov komisie na stiahnutie (.pdf)