Sídlo:

Zväz múzeí na Slovensku

Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách
Kapitulská 23
974 00 Banská Bystrica

e-mail: sekcia.vzdelavacia@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/SekciaPreVzdelavanieAVychovuVMuzeachPriZms/

 

Predseda OKVAV:

PhDr. Jaroslav Hanko

Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň

Zámocká 1, 992 01  Modrý Kameň
Tel: +421 2 454 100

Mobil: 0918 999 609
E-mail: hanko@snm.sk

 

Tajomník OKVAV:

Mgr. Jarmila Ďurišová

Slovenská pošta a. s., Poštové múzeum Banská Bystrica

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 433 95 07

Mobil: 0911 044 685

E-mail: durisova.jarmila@slposta.sk