Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši vás pozýva na seminár Využitie prírodovedných expozíciív procese environmentálneho vzdelávania, ktorý sa bude konať dňa 14.06.2016 v zrekonštruovaných priestoroch múzea.

Seminár je zameraný na rôzne témy a formy environmentálneho vzdelávania v nadväznosti na múzejné expozície, zbierky ako aj skúsenosti pracovníkov pre environmentálne vzdelávanie správ chránených území.

Pozvánka, program a návratka na stiahnutie