Service learning je nový spôsob vzdelávania (sa). Je to učebná metóda, ktorá spája vzdelávací proces a pomoc v komunite. Dňa 9. novembra 2016 sa v priestoroch UMB – Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici uskutoční seminár a workshop o Service learningu. Lektorkami budú Alejandra Herrero a Luz Avruj z Latinsko-amerického centra pre rozvoj service learningu (CLAYSS).

Viac informácií v pozvánke.