Muzeum jihovýchodní Moravy v Zlíne pripravuje v termíne 20.-21. marca 2017 už ôsmy ročník medzinárodnej konferencie Múzeum a škola. Konferencia sa uskutoční v spolupráci s PhDr. Alexandrou Brabcovou a miestom konania budú opäť budovy 14|15 Baťovho inštitútu.
Hlavnou témou tohto ročníka sú Križovatky múzejnej pedagogiky. Obsahom konferencie je zhodnotenie stavu múzejnej pedagogiky a jej vyhliadky do budúcnosti. Podobne ako odbor múzejná pedagogika ocitá sa po 14 rokoch trvania na križovatke aj samotná konferencia a organizátori hľadajú nové cesty jej smerovania. Odpovede na tieto otázky v Zlíne pomôžu hľadať zástupcovia popredných českých múzeí, galérií a univerzít, predstavitelia Komise pro práci s veřejností AMG, zástupcovia Komory edukačných pracovníkov Rady galérií ČR a predstavitelia metodických centier pre múzejnú pedagogiku.

Pozvánka, prihláška, predbežný program a viac informácií.