Skip to main content

Jubilejné a volebné stretnutie OKVAV v Bratislave

V dňoch 26. a 27. februára 2018 sa uskutočnilo jubilejné zasadnutie Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS. V Múzeu mesta Bratislavy sme si pripomenuli okrúhle výročie nášho prvého zasadnutia, ktoré sa konalo pred desiatimi rokmi práve v tomto múzeu. Po úvodných privítaniach od zástupcov MMB (Peter Hyross) a ZMS (Daniel Hupko), zakladajúcej […]

Zasadnutie OKVAV v Banskej Bystrici 11.11.2015

Dňa 11. novembra 2015 sa v priestoroch Vzdelávacieho centra Múzea SNP v Banskej Bystrici uskutočnilo zasadanie Odbornej komisie pre vzdelávanie a výchovu v múzeách Zväzu múzeí na Slovensku, na ktorom bolo prerokované napĺňanie Stratégie rozvoja OKVAV na roky 2015 – 2017. Zápis zo zasadania z 11. novembra 2015 (PDF)

Zasadnutie OKVAV vo Zvolene 26.-27.02.2015

Zasadnutie OKVAV vo Zvolene 26. – 27.2.2015 Zasadnutie sa konalo v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. Hlavným bodom programu bolo schválenie Stratégie rozvoja OKVAV na roky 2015 – 2017 (PDF) a voľby nového výboru OKVAV na roky 2015 – 2017. Zápis zo zasadnutia OKVAV z 26. – 27. 2. 2015 (PDF)

Zasadnutie OKVAV v Banskej Štiavnici 27.-28.06.2013

Zasadnutie OKVAV v Banskej Štiavnici 27. – 28. 6. 2013 Zasadnutie a pracovné stretnutie OKVAV sa konalo v Banskej Štiavnici. Na zasadnutí sa prerokovala organizácia medzinárodnej konferencie s názvom „Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti v Banskej Bystrici“ a navštívili sme múzeum vo sv. Antone, kde nám boli odprezentované programy a podujatia pre návštevníkov múzea. […]