Dlhodobou snahou OKVAV je vytvorenie zbierky všetkých múzejno-pedagogických materiálov, ktoré boli vytvorené v slovenských múzeách. Našim cieľom je uchovávanie pamäte o edukačných aktivitách múzeí a jej sprístupnenie. Fond je fyzickým aj digitálnym archívom tlačovín z oblasti výchovy a vzdelávania v múzeách. Vo fonde budú sústreďované všetky materiály vrátane pracovných listov, metodík, brožúr, publikácií venovaných vzdelávaniu, propagačných letákov a pod., a to nielen tie publikované s ISBN, či tlačené v profesionálnych tlačiarňach, ale aj svojpomocne vydané tlačoviny. Fyzický fond je na študijné účely sprístupnený v knižnici Muzeologického kabinetu SNM (odkaz na muzeol. kabinet), inšpiratívne a nasledovaniahodné materiály budú formou digitálneho fondu sprístupnené na týchto internetových stránkach.

V prípade, že boli vo Vašom múzeu realizované podnetné vzdelávacie programy, vydané inšpiratívne materiály, sprievodcovia, pracovné listy či výstupy z dlhodobých projektov, máte možnosť prezentovať ich nielen okruhu návštevníkov, pre ktorý boli vytvorené, ale aj ostatným kolegom z múzeí a širokej verejnosti. Podeľte sa s nami o Vaše skúsenosti a získajte inšpirácie z materiálov iných. Pomôžeme si tým navzájom.

Ak sa rozhodnete poskytnúť nám uvedené materiály, je potrebné ich zaslať, resp. doručiť spolu s vyplnenou Zmluvou o poskytnutí diela a licenčnou zmluvou, v ktorej bude presne špecifikovaný spôsob použitia Vašich diel. Túto zmluvu spolu s postupom jej vyplnenia a odovzdania materiálov si môžete stiahnuť na týchto odkazoch:
Zmluva o poskytnutí diela a licenčná zmluva (.doc)
Postup pri odovzdávaní diela/diel (pdf)
Vopred ďakujeme za spoluprácu pri napĺňaní fondu a tešíme sa na Vaše materiály.

Fyzický fond v knižnici Muzeologického kabinetu SNM

Zoznam tlačovín vo fyzickom fonde v knižnici Muzeologického kabinetu SNM bude čoskoro zverejnený na tomto mieste.
Kvôli prebiehajúcej aktualizácii Bádateľské poriadku Muzeologického kabinetu zatiaľ nie je možné ho zverejniť. V blízkej dobe ho zverejníme na tomto mieste.

Digitálny fond

Ponúkame vám prvé prírastky do digitálneho fondu. Diela sú zverejnené na základe licenčnej zmluvy a so súhlasom nositeľa autorských práv k dielu. Náhľady či plné znenia diel však slúžia len na štúdijné účely a v žiadnom prípade nezasahujú do práv nositeľa autorských práv k dielu.
Práve prebieha scanovanie ďalších materiálov. Fond budeme postupne zverejňovať na tomto mieste.

Názov diela Autor/Autori Vydavateľ miesto a rok vydania počet strán/listov ISBN/ISSN typ dokumentu stručný popis typ licencie
Žofia Bosniaková, legenda a kult Michal Jurecký – Lucia Krišková – Eva Brezániová Považské múzeum v Žiline Žilina, 2012 32 978-80-888776-0-8 brožúra Popularizačná brožúra o živote legendárnej Žofie Bosniakovej, realizovaná v rámci projektu cezhraničnej spolupráce PL-SK. Doplnená o legendy, pracovné úlohy pre deti a obrázky. plné znenie
O krásnej Kataríne z Budatínskeho hradu Peter Šimko – Anna Maršalová (zostavovatelia) Považské múzeum v Žiline Žilina, 2011 12 leporelo Kreslené leporelo na motívy povesti o krásnej Kataríne z Budatínskeho hradu, doplnené o pracovné úlohy pre deti. titulná strana
Omaľovánky kohútika drotárika Anna Hudeková Považské múzeum v Žiline Žilina, 2015 16 omaľovánka Omaľovánka zameraná na expozície Považského múzea v Žiline titulná strana
Mikszáth pracovný zošit András Böhm – Eva Bolemant – Julia Ivanics – Sylvia Sipos SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Bratislava, 2010 16 pracovný zošit Pracovný zošit k stálej expozícii v Pamätnom dome Kálmána Mikszátha v Sklabinej plné znenie
Mikszáth munkafüzet – Maďarská verzia pracovného zošitu András Böhm – Eva Bolemant – Julia Ivanics – Sylvia Sipos SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Bratislava, 2010 16 pracovný zošit Pracovný zošit k stálej expozícii v Pamätnom dome Kálmána Mikszátha v Sklabinej plné znenie
Madách – pracovný zošit/Munkafüzet Eva Bolemant, Dana Veselovská, Ildikó Molnár, Sándor Papp SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku Bratislava, 2012 28 pracovný zošit Dvojjazyčný pracovný list k stálej expozícii v kaštieli Imre Madácha v Dolnej Strehovej plné znenie
Pracovný list – Tradície a hodnoty, Maďari na Slovensku János Hushegyi SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku (nepublikované dielo) 2014 (nepublikované dielo) 16 pracovný list Pracovný list k stálej expozícii v Brämerovej kúrii v slovenskom jazyku plné znenie
Munkalap – Hagyományok és értékek, Magyarok Szlovákiában János Hushegyi SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku (nepublikované dielo) 2014 (nepublikované dielo) 16 pracovný list Pracovný list k stálej expozícii v Brämerovej kúrii v maďarskom jazyku plné znenie
Pracovný list – Mojim národom János Hushegyi – Pavol Rusnák SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku (nepublikované dielo) 2014 (nepublikované dielo) 6 pracovný list Pracovný list k putovnej výstave „Mojim národom“ – Príbehy z veľkej vojny plné znenie
Pracovný list – Népeimhez János Hushegyi SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku (nepublikované dielo) 2014 (nepublikované dielo) 6 pracovný list Pracovný list k putovnej výstave „Mojim národom“ – Príbehy z veľkej vojny plné znenie
Kvízy, krížovky, pracovné listy v slovenskom a maďarskom jazyku András Böhm SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku (nepublikované dielo) 18 ks Kvízy, krížovky, pracovné listy Kvízy, krížovky, pracovné listy v slovenskom a maďarskom jazyku plné znenie
Kvíz o Ľudovítovi Štúrovi Simonne Jurčová – Dagmar Mišíková Západoslovenské múzeum v Trnave (nepublikované dielo) Trnava, 2015 (nepublikované dielo) 1 kvíz Kvízový hárok rozmnožený vo formáte A5 s 12 otázkami k výstave Ľudovít Štúr a jeho doba, ktorá bola inštalovaná v Západoslovenskom múzeu v Trnave – Múzeu knižnej kultúry v Trnave v roku 2015 plné znenie
Fauna Považia – obrázkový sprievodca Tomáš Žilinčík – Daniela Dúbravková – Ondřej Trnka Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici Považská Bystrica, 2010 40 978-80-970619-0-6 obrázkový sprievodca – pracovné listy Tento obrázkový sprievodca postupne predstaví tri druhy biotopov a ich charakteristických obyvateľov – faunu. Vybraným druhom zvierat je venovaná dvojstrana s omaľovánkami, hádankami, kvízmi a rôznymi zábavnými hrami. plné znenie
Panovník prírodovedec Marian Číž Múzeum vo Svätom Antone Svätý Anton, 2004 DVD, filmový dokument Filmový dokument o bývalom bulharskom cárovi Ferdinandovi Coburgovi, ktorý sa vo voľnom čase venoval prírodným vedám (botanike, ornitológii a entomológii)- Bol vášnivým cestovateľom a poľovníkom. Navštívil mnoho krajín, kde zároveň študoval faunu a flóru. Veľmi rád navštevoval aj Slovensko (Svätý Anton a Prednú Horu). plné znenie
Partnering in Museum Education – Enhacing the Adventure kolektív autorov, editori: Marian Číž – Ivan Lukáč Múzeum vo Svätom Antone Svätý Anton, 2005 190 zborník príspevkov z konferencie ICOM/CECA Zborník príspevkov výročnej medzinárodnej konferencie ICOM/CECA, ktorá sa konala v Banskej Štiavnici 17. – 23. 9. 2005 Témou bolo Partnerstvo vo výchove a vzdelávaní prostredníctvom múze. Zborník obsahuje kľúčové referáty, odborné príspevky, no taktiež príspevky do tzv. „trhu nápadov“ ukážka
Jozef Murgaš – Počujete ma? Soňa Šváčová Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica, 2014 18 978-80-89388-58-5 publikácia Publikácia mapujúca život Jozefa Murgaša na základe najnovších poznatkov, vydaná pri príležitosti 150. výročia narodenia pre návštevníkov Pamätnej izby Jozefa Murgaša v Tajove. plné znenie
Tibor Kobliček – Ľudové hudobné nástroje Miloš Šípka (zostavovateľ) Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica, 2007 135 978-80-85169-93-5 publikácia Na pozadí biografie autora predstavené tradičné ľudové hudobné nástroje Slovákov, doplnené bohatým obrazovým materiálom. ukážka
Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica Jana Borguľová (zostavovateľka) Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica, 2009 64 978-80-89388-22-6 publikácia Na bohatom obrazovom materiáli predstavené vzácne múzejné zbierky a stručná história LHM. ukážka
Pexeso – Gašparkovo divadlo Mária Lásková, Soňa Šváčová Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica 2 pexeso Slovensko – anglické pexeso s fotografiami bábok a makiet divadelných scén, ktoré sú súčasťou zbierkového fondu ŠVK – Literárneho a hudobného múzea plné znenie
Ľudové hudobné nástroje na Slovensku Miloš Šípka Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica, 2005 12 skladačka Na dvanástich samostatných kartičkách predstavené vzácne zbierkové predmety v slovenskom a anglickom jazyku, uložené v papierovom obale plné znenie
Literárne a hudobné múzeum kolektív zamestnancov LHM Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica 12 propagačný materiál Brožúra predstavujúca expozície Literárneho a hudobného múzea plné znenie
Alžbeta Göllnerová-Gwerková (1905 – 1944) Eva Urbanová Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica 1 propagačný materiál Ponuka špecializovanej hodiny venovanej literárne historičke, kritičke, pedagogičke, publicistke a organizátorke protifašistického odboja v okolí Banskej Štiavnice. plné znenie
Štúrovci (ako ste ich nepoznali) Eliška Jakubechová Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica 1 propagačný materiál Propagačný materiál k interaktívnej hodine dopĺňajúcej učebné osnovy. plné znenie
Na slovíčko s Ľudovítom Štúrom Eliška Jakubechová Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica 1 propagačný materiál Propagačný materiál k interaktívnej hodine dopĺňajúcej učebné osnovy. plné znenie
Taký obyčajný život … v stredoveku Jaroslav Hanko Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň Modrý Kameň, 2014 48 978-80-967142-5-4 bružúra Brožúra pojednáva o štyroch spoločenských vrstvách (šľachta, vojenstvo, deti a služobníctvo), ktoré spolu žili na malých súkromných hradoch. Brožúra je určená predovšetkým učiteľom dejepisu a regionálnej výchovy na základných školách, ako aj pre ich žiakov. ukážka
Letom stredovekom Jaroslav Hanko Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko a Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň Veľký Krtíš, 2014 24 978-80-971625-0-4 metodická príručka k vzdelávaciemu projektu Metodická príručka k rovnomennému vzdelávaciemu projektu určená pedagógom, ktorí vyučujú dejepis prípadne informatiku na základných školách. Projekt je zameraný na správne a zmysluplné využívanie internetu pri bádaní o stredoveku. Príručka je voľne šíriteľný materiál (pre podrobnosti viď tiráž) plné znenie